Spoušťové body
jako viníci mnoha bolestí

Během mého osobního rozvoje v oblasti práce s tkání lidského těla jsem postupně od “klasických” masáží přecházel dále a hledal cesty, kterými dovedu klientovi pomoci nejenom efektivněji, ale hlavně rychleji od bolestí. První zkušeností mimo masáže byly tzv. “měkké techniky“. Měkké a též mobilizační techniky byly po dlouhá léta velmi uznávaným a preferovaným přístupem mnoha fyzioterapeutů. Metoda pracuje především s kůží, podkožím, svalem a svalovou povázkou. Základím repertoárem hmatů dochází k uvolnění tkání a následný pocit a úleva od bolesti je citelná. Co mi však po určité době přišlo jako né úplně optimální bylo to, že měkké techniky v základním provedení neberou v potaz souvislosti a provázání celého těla jako celku. Pro lokální ošetření a přípravu tkání ná následnou cíleně prováděnou práci postačí. Také se často kombinují právě s klasickou masáží. Toto byl můj oblíbený postup 3 roky zpět, kdy jsem začínal objevovat co vše je nutné pro nápravu a restrukturalizaci tkání.

vojtech-meier-clanek3-img1.jpg

obrázek ukazuje techniku řasení a rozlepování povrchové vrstvy kůže

V žádném případě nechci měkké a mobilizační techniky hanit nebo odsuzovat. Sám je občasně vložím do skladby mého ošetřovacího protokolu, které se specificky liší u každého klienta. Pochopitelně záleží na tom, s čím klient příjde. V tomto bodě už bych rád navázal na přístup, se kterým pracuji poslední 2 roky. Jedná se o lokalizaci a deaktivaci spoušťových bodů.

Spoušťové body – “zákeřní nepřátelé
v našich svalech”

vojtech-meier-clanek3-img2.jpg

ošetření spoušťových bodů

Nyní bych rád alespoň v kostce naznačil a vysvětlil problematiku spoušťových bodů. Ve světe již desetiletí běžně používaná technika, u nás však často méně známá nebo “španělská” vesnice pro drtivou většinu populace.

Myofasciální spoušťový bod
(trigger point – TP)

Jedná se o silně iritovanou (podrážděnou) oblast uvnitř hypertonického (napjatého) snopečku v kosterním svalu nebo svalové fascii (pro pochopení fasciálního systému doporučuji nahlédnopu do mého článku). Spouštěcí bod je velmi citlivý při palpaci – tímto se omlouvám všem, kterým působím bolest, ale veřtě mi, že je opodstatněná. Mnohdy způsobuje specifické vyzařování bolesti do jiných svalů tzv. přenesenou bolest. Toto se děje proto, že svaly jsou uschovány ve fasciích a právě přes ně skrz svalové řetězce bolest putuje do vzálenějších míst. Co je však dále zajímavé? S poušťové body existují i v jiných tkáních. Příkladem je kůže, tuková tkáň, šlachy, vazy a dokoncei kloubní pouzdra. Naštěstí tyto body mejají stálou lokalizaci a nezpůsobují vyzařování bolesti.

vojtech-meier-clanek3-img3.jpg

orientační mapa spoušťových bodu

Pro základní přehled výše zobrazený obrázek plně postačí. Problematika spoušťových bodů je sáhodlouhá a tento informační článek pojíma jen obecné základy pro pochopení a osvětu. jen pro doplnění se spoušťové body dělí na aktivní a latentní. Aktivní spoušťový bod způsobuje bolest i v klidu za to latentní jen při palpaci. Mým cílem je aktivní body utlumovat na ty latentní – nejlépe však pracovat na úplné “deaktivaci” spoušťových bodů.

Terapie spoušťových bodů

Rád bych také nastínil mnou preferované metody, které při odstraňování spoušťových bodů využívám.

  1. Ischemická komprese/manuální inhibice
  2. Hloubková masáž třením (deep friction massage)
  3. Aktivní/pasivní protahování
  4. Dechová spolupráce klienta

Ošetřovací protokol podle kterého postupuji

vojtech-meier-clanek3-img4.jpg

ukázka výskytu spoušťových bodů v oblasti hýždí

V rámci série absolvovaných školení věnovaných čistě spoušťovým bodům jsem se postupně naučil, jak efektivně ony body utlumit a klienta zbavit nepříjemných a přetrvávajícíh bolestí. V současné době tak nabízím ucelený systém ošetření spoušťových bodů.

  1. Ošetření spoušťových bodů působící bolesti hlavy, krku a horní části zad
  2. Ošetření spoušťových bodů působící bolesti v lokti a rameni
  3. Ošetření spoušťových bodů působící bolesti v dolní části zad, hýždích, kolenou a v dolních končetinách
Z praxe vím, že jiz po prvním osětření pociťuje klient úlevu. Na stranu druhou ani zdaleka jedna návštěva není dostačující. Zpravidla pro ideální výsledky docházejí klienti 3 – 5 x. Také délka “zásahu” je nejméně 75 minut.

Závěrem bych chtěl doplnit opravdový přínos těchto technik a to jak pro mě samotného, tak hlavně pro lidi, kterým mohu opravdu pomoci od dlouhodobě nepříznivého stavu.

Zdroje obrázků:

https://www.gymguider.com/wp-content/uploads/2017/10/Myofascial-Trigger-Point-Release.jpg