Proč je důležité začít
s kompenzačním tréninkem už v dětství ?

V dnešní době, která je velmi uspěchaná ve všech ohledech, se čím dál méně dbá na pohyb a zdraví našich dětí. U dětí navštěvující základní školu lze pozorovat neustále se zhoršující úroveň jejich fyzických zdatností. Namísto pravidelného sportování raději sedí na lavičkách a sledují, zda-li jim neodepsal kamarád z facebooku.
Ne všichni jsou na tom ale stejně. Jsou i tací, kteří mají sport rádi a intenzivně se mu věnují. Tato skutečnost je velmi pozitivní, ale jen do té chvíle, než se zaměříme na to, jakým způsobem a jakou technikou je daný sport nebo aktivita prováděna.

Velmi často se setkávám s nezdravým způsobem vedení tréninků, ať už v kroužcích na základních školách nebo ve sportovních oddílech. Dle mého názoru se ve valné většině případů vůbec nedbá na zdravotní stav a potřeby jednotlivce, ale na maximální výkon a nasazení. Tento fakt je zásadní v dalším rozvoji dítěte.

Mozek každého z nás má již od narození v sobě integrovány určité motorické vzory. Pro vysvětlení, motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Tyto vzory se postupně vyvíjejí stejně jako dítě. Jen pro představu uvedu několik stádií vývoje a s nimi spojený rozvoj schopností a dovedností.

V novorozeneckém stádiu neexistuje žádná opěrná báze. Opora není diferencována – rozdělena, nejsou využívány opěrné body, ale jen jakási úložná plocha. V 7. – 9. měsíci života se objevuje první lokomoce (cílený, orientovaný pohyb). Z polohy na břiše se dítě dostává do polohy na čtyřech.

V dnešní době, která je velmi uspěchaná ve všech ohledech, se čím dál méně dbá na pohyb a zdraví našich dětí. U dětí navštěvující základní školu lze pozorovat neustále se zhoršující úroveň jejich fyzických zdatností. Namísto pravidelného sportování raději sedí na lavičkách a sledují, zda-li jim neodepsal kamarád z facebooku.
Takto bych mohl pokračovat až do doby předškolního věku, kdy má dítě již pokročilou kontrolu pohybu. Pokud během dosavadního vývoje nedošlo k žádným významným vývojovým poruchám, je dítě „ideálně“ připraveno pro další rozvoj.

Jakmile dítě usedne do školních lavic, tak začíná docházet k narušování tohoto „ideálního“ nastavení. Začínají se objevovat různé vady v držení těla, které při spojení s nesprávnou a často jednostrannou sportovní aktivitou (hokej, florbal, tenis a další) mohou velmi výrazně ovlivnit držení těla. V dalších letech vývoje dítěte tak může docházet, například k rozvoji skoliózy páteře, různým svalovým dysbalancím a dalším zdravotním potížím.

Proto, pokud má vaše dítě rádo určitý sport, tak mu dopřejte to, co potřebuje. Myslím tím správnou péči o pohybový aparát a zdraví celkově. Pokud se naučí správné technice nápravných a kompenzačních cvičení již v raném věku, tak nebude docházet k přetěžování, následným problémům nebo zraněním. Dalším důvodem proč se tomuto typu cvičení věnovat je také radost z pohybu, kterou si sebou neseme do budoucího života.

Seznam použitých pramenů a literatury:

Rehabilitace v klinické praxi, Pavel KOLÁŘ et. al.

[1] Obrázek č. 1 dostupný z
http://www.alexander.ie/pictures/desk.jpg

[2] Obrázek č. 2 dostupný z
http://gymtime.net/share/wp-content/uploads/2012/06/YogaPosture-598×682.jpg