Diagnostika pohybového aparátu

Odhalí asymetrie a možné disbalance

Obsahuje sérii na sebe logicky
navazujících testů, které mají za cíl odhalit asymetrie a další možné disbalance. Diagnostika pohybového aparátu obecně patří mezi vůbec první věci, kterými by si měl nejen sportovec, ale i běžný návštěvník fitness centra projít, než začne svůj pohybový aparát vystavovat zvýšené zátěži.