FYZIOTERAPIE pro dospělé

Návrh léčebného plánu pro efektivní léčbu Vašich obtíží.

Během prvního sezení Vám poskytneme základní fyzioterapeutické vyšetření, které obsahuje diagnostiku a návrh léčebného plánu pro efektivní léčbu Vašich obtíží. Hlavním cílem je obnovení a normalizace pohybů tak, aby nedocházelo k přetížení a bolestem pohybového aparátu.

Diagnostika a individuální terapie probíhá s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem v terapeutické místnosti, případně v tělocvičně přímo v Ostravě.

Na terapii si společně vyhradíme 60 minut.

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém