individuální FYZIOTERAPIE pro miminka

Vašemu miminku poskytneme komplexní kineziologické vyšetření

Dětská fyzioterapie pomáhá zachytit chybné návyky či odchylky ve vývoji a napravit co nejdříve, dokud je dětský pohybový aparát tvárný a snadno ovlivnitelný.

Vašemu miminku během této služby poskytneme komplexní kineziologické vyšetření a na základě výsledků navrhneme jak krátkodobou, tak dlouhodobou terapii pro co nejefektivnější řešení potíží a nastavení optimálního vývoje. Součástí terapie je účast rodičů, jejichž aktivní přístup a pochopení jednotlivých metod umožňuje pokračování fyzioterapie i v domácím prostředí a každodenním životě miminka.

Diagnostika a individuální terapie probíhá s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem v terapeutické místnosti, případně v tělocvičně přímo v Ostravě.

 Na terapii s Vašim mimčem si společně vyhradíme 60 minut

* Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém